TRALI22 Tradenomi liiketalous, päivä ja monimuoto, Helsinki
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Kevät 2023

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Avainosaamiset
(Valitaan opintoja 85 op)
                                                 
Valmentavat opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-11 op)
                                                 
ANA002HH1A Matematiikan valmentavat opinnot 3
     
           
                       
ANA003HH1A Laajat matematiikan valmentavat opinnot 5
     
           
                       
SWE002HH1A Ruotsin valmentavat opinnot 3
       
             
                   
ENG002HH1A Englannin valmentavat opinnot 3
     
           
                       
Yhteiset avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
                                                 
COM001HH1A Ammatillinen viestintä 5
     
           
                       
MAR001HH1A Asiakasymmärrys ja markkinointi 5
     
           
                       
ICB001HH1A ICT-valmiudet 5
     
           
                       
SAL001HH1A Asiakaskokemus ja myynti 5
       
             
                   
HRL001HH1A Tiimityö ja projektiosaaminen 5
     
           
                       
ANA001HH1A Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
         
                   
       
ECO001HH1A Yrityksen talous 5
       
             
                   
ENT001HH1A Yrittäjyys ja liiketoiminta 5
     
           
                       
ENG001HH1AE Professional English 5
       
             
                   
SWE001HH1A Svenska för arbetslivet 5  
       
               
               
Avaimet opiskeluun ja työelämään
(Valitaan opintoja 5 kappaletta)
                                                 
Yhteinen osuus
(Valitaan kaikki)
                                                 
STU001HH1A Johdanto opiskeluun 1
     
           
                       
Valinnainen osuus
(Valitaan opintoja 4 op)
                                                 
STU002HH1A Digistartti 1
     
           
                       
STU003HH1A Opiskelutaidot 1
       
             
                   
STU004HH1A Ajanhallinta 1  
       
               
               
STU005HH1A Hyvinvoinnin ja itsensä johtamisen taidot 1  
         
                 
           
STU006HH1A Tunnista ja sanoita vahvuutesi 1  
         
                 
           
STU007HH1A Oman urasuunnitelman kehittäminen 1    
         
                   
       
STU008HH1A Työnhakutaidot 1    
         
                   
       
STU009HH1A Uralle vauhtia alumnien avulla 1    
           
                     
   
STU010HH1A Opiskelu ja yrittäjyys 1    
           
                     
   
Tutkinnon avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
                                                 
ECO001TR1A Yritykset, kuluttajat ja yhteiskunta 5
     
           
                       
HRL001TR1A Työyhteisöosaaminen 5
       
             
                   
LAW001TR1A Yritysjuridiikka 5
       
             
                   
ECO002TR1A Taloushallinnon ja rahoituksen perusteet 5
       
             
                   
ANA001TR1A Liiketoiminnan analytiikan perusteet 5  
       
               
               
ENT002TR1AE Expanding to Foreign Markets 5  
       
               
               
771890433416272021.521.5171788113.53.51100
Asiantuntijaosaamiset
(Valitaan opintoja 80 op)
                                                 
Suuntautuminen
(Valitaan opintoja 30-80 op)
                                                 
Asiantuntijapalvelut ja kielet
(Valitaan opintoja 30-70 op)
                                                 
Yhteinen osuus: Asiantuntijapalvelut
(Valitaan kaikki)
                                                 
ENG001AS2AE Advanced Professional English 5  
       
               
               
FIN013AS2A Työelämän tekstitaidot 5  
       
               
               
ICB011AS3A Yritysviestinnän sovellukset ja digityökalut 5  
         
                 
           
SER009AS2A Työelämän kokouskäytännöt 5  
         
                 
           
Valinnainen osuus: Kielet
(Valitaan opintoja 10-50 op)
                                                 
SPA003AS2A Espanja 3 5  
         
                 
           
SPA004AS2A Espanja 4 5    
         
                   
       
SPA008AS2AE Spanish-speaking Market and Culture Studies 5    
         
                   
       
FRE003AS2A Ranska 3 5  
         
                 
           
FRE004AS2A Ranska 4 5    
         
                   
       
FRE008AS2AE French-speaking Market and Culture Studies 5    
         
                   
       
GER003AS2A Saksa 3 5  
         
                 
           
GER004AS2A Saksa 4 5    
         
                   
       
GER008AS2AE German-speaking Market and Culture Studies 5    
         
                   
       
RUS003AS2A Venäjä 3 5  
         
                 
           
RUS004AS2A Venäjä 4 5    
         
                   
       
RUS006AS2AE Russian-speaking Market and Culture Studies 5    
         
                   
       
CHI003AS2AE Chinese 3 5  
         
                 
           
CHI004AS2AE Chinese 4 5    
         
                   
       
CHI006AS2AE Chinese-speaking Market and Culture Studies 5    
         
                   
       
HR ja johtaminen
(Valitaan opintoja 30-50 op)
                                                 
HRL001AS2A Esihenkilön perustehtävät 5  
       
               
               
HRL002AS2A HR-prosessit 5  
       
               
               
HRL003AS2A Itsensä johtaminen ja johdatus coachaukseen 5  
       
               
               
HRL004AS2A Monimuotoisen työyhteisön johtaminen 5  
         
                 
           
HRL006AS2A Tiedolla johtaminen 5  
         
                 
           
HRL012AS3A HR-järjestelmät ja kehittäminen 5  
         
                 
           
HRL002AS3A Ketterä HR ja yhteisöohjautuvuuden tukeminen 5  
         
                 
           
HRL004AS3A Organisaation ja toiminnan kehittäminen 5  
         
                 
           
HRL008AS3A Valmentava johtamisote 5    
         
                   
       
LAW005AS2A Työoikeus 5  
         
                 
           
Markkinointi ja viestintä
(Valitaan opintoja 30-40 op)
                                                 
MAR001AS2A Strateginen brändin rakentaminen 5  
       
               
               
MAR002AS2A Dataohjautuva markkinointi 5  
       
               
               
MAR003AS2A Markkinointiviestinnän suunnittelu 5  
       
               
               
MAR004AS2A Sosiaalinen media, sisältömarkkinointi ja vaikuttajat 5  
         
                 
           
COM001AS2A Strateginen viestintä 5  
         
                 
           
COM004AS2A Graafisen suunnittelun perusteet ja työkalut 5    
         
                   
       
MAR007AS3A KREA Luova suunnittelu ja mediaratkaisut 10  
         
                 
           
Myynti ja asiakkuudet
(Valitaan opintoja 30-45 op)
                                                 
SAL004AS2A Myyntitaidot yritysmyynnissä 5  
       
               
               
SAL001AS2A Myynnin tietojärjestelmät 5  
       
               
               
SAL002AS2A Monikanavainen myynti 5  
       
               
               
SAL003AS2A Kilpailu- ja kasvustrategiat 5  
         
                 
           
SAL005AS2A Tiimimyynti 5  
         
                 
           
SAL006AS2A Vastuullinen myynnin johtaminen 5  
         
                 
           
SAL001AS3A Digitaalisen asiakaspolun johtaminen 5    
         
                   
       
SAL002AS3A Työskentely yritysmyynnissä 10    
         
                   
       
Palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
SER005AS2A Asiakaskäyttäytyminen 5  
       
               
               
SER006AS2A Palvelumuotoilun perusteet 5  
       
               
               
SER001AS3A Prototyypit ja tuotteistaminen 5  
       
               
               
SER002AS3A Palvelumuotoilun projekti 5  
         
                 
           
SER003AS3A Tulevaisuuden skenaariot ja trendit 5  
         
                 
           
SER006AS3A Growth Hacking - kasvun mahdollisuudet liiketoiminnassa 5  
         
                 
           
Talous ja rahoitus
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
ECO001AS2A Johdon laskentatoimi 5  
       
               
               
ECO002AS2A Kirjanpito 5  
       
               
               
ECO003AS2A Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat 5  
       
               
               
ECO004AS2A Talouden prosessit ja palvelumuotoilu 5  
         
                 
           
ECO005AS2A Tilinpäätös ja yritysverotus 5  
         
                 
           
ECO006AS2A Yrityksen rahoituksen suunnittelu 5  
         
                 
           
Yrittäjyys
(Valitaan opintoja 30-55 op)
                                                 
ENT001AS2A Ideasta innovaatioksi 5  
       
               
               
ENT002AS2A Yrittäjäksi ryhtyminen 5  
       
               
               
ENT003AS2A Liiketoiminnan suunnittelu 5  
       
               
               
ENT005AS2A Yrittäjyyden eri muodot 5  
         
                 
           
ENT006AS2A Yrittäjyys ja tulevaisuuden ennakointi 5  
         
                 
           
ENT008AS2A Yrittäjän verkostot ja areenat 5