Oman urasuunnitelman kehittäminen, 1 op - STU007HH1A