Innovoi kiertotaloutta ja kestävää tulevaisuutta, 5 op - SER004AS2A