Opetussuunnitelmat

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu järjestää koulutusta ammattikorkeakoulututkintoihin ja ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin sekä tarjoaa erikoistumiskoulutuksia ja koulutusta jatkuvan oppimisen tarpeisiin. Haaga-Helia on kansainvälinen toimija ja opinnot tarjoavat paljon mahdollisuuksia kansainvälisyysosaamisen kehittämiseen esimerkiksi vaihto-opiskelun muodossa.

Haaga-Helian opetussuunnitelma on osaamisperustainen. Osaamistarpeet on määritelty yhdessä työelämän kanssa. Koulutuksen osaamistavoitteet on kuvattu opetussuunnitelmassa. Osaamisperustaisissa opetussuunnitelmissa määritellään koulutuksen ja koulutuksen opintojen osaamistavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit. Osaamistavoitteet määrittelevät, mitä osaamista opiskelijalta edellytetään. Arviointikriteerit kuvaavat osaamisen tasoja. Opiskelija voi edetä opinnoissaan myös hyödyntämällä aiemmin hankittua tai opintojen aikana työssä karttuvaa osaamista.

Haaga-Heliassa toteutetaan parhaillaan AMK-tutkinnoissa isoa koulutusuudistusta, joka lisää opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksia. Tällä hetkellä toteutetaan sekä poistuvia opetussuunnitelmia että uutta opetussuunnitelmaa. Tutkintojen opetussuunnitelmissa koulutusohjelmat poistuvat asteittain ja tilalle tulee laajempia koulutuksia. YAMK-tutkinnoissa samanlainen uudistus on tehty aiemmin. Uudessa opetussuunnitelmassa on pysyvä rakenne, mutta sen osaamiset päivittyvät jatkuvasti työelämän osaamistarpeita peilaten.

Opetussuunnitelma sisältää kuvaukset opintojaksoista. Sama opintojakso voi kuulua eri opiskelijaryhmien opetussuunnitelmaan. Opintojaksokuvauksessa määritellään opetuksen kieli, työskentelymuodot, arvioinnin perusteet, oppimateriaalit.

Opettaja kuvaa opintojaksototeutuksen tarkemmat tiedot toteutussuunnitelmaan. Jos opetussuunnitelmassa on opintojaksoja, joita ei ole vielä toteutettu, toteutukseen liittyvät tiedot julkaistaan ennen toteutuksen ilmoittautumisajan alkua.

Arkistosta voi lukea päättyneiden koulutusten opetussuunnitelmat ja niiden opintojaksot.