Talouden prosessit ja palvelumuotoilu, 5 op - ECO004AS2A