Tilintarkastuksen käytännön toteutus, 5 op - ECO015AS3A