Monimuotoisen työyhteisön johtaminen, 5 op - HRL004AS2A