Sijoitustoiminnan ajankohtaiset ratkaisut, 5 op - ECO016AS2A