Video- ja audiotuotannon suunnittelu ja toteutus, 5 op - MAR006AS3A