Työpsykologia ja työhyvinvointi, 5 op - HRL008AS2A