Yrittäjyys ja tulevaisuuden ennakointi, 5 op - ENT006AS2A