Asiantuntijan suullinen viestintä, 5 op - FIN011AS2A