Graafisen suunnittelun perusteet ja työkalut, 5 op - COM004AS2A