Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet, 5 op - COR007AS2A