Asiantuntijan kirjallinen viestintä, 5 op - FIN010AS2A