Vastuullinen myynnin johtaminen, 5 op - SAL006AS2A