Yrityksen rahoituksen suunnittelu, 5 op - ECO006AS2A