Asiakasymmärrys ja markkinointi, 5 op - MAR001HH1A