Yritysvastuu ja kestävyysraportointi, 5 op - ECO027AS2A