Hyvä tilintarkastustapa ja tarkastusmetodit, 5 op - ECO004AS3A