Tutkimus- ja kehittämisosaaminen, 5 op - ANA001HH1A