Talouden automaatio ja robotiikka, 5 op - ECO028AS3A