Markkinoinnin ja viestinnän tutkimus, 5 op - MAR001AS3A