RESTO Hospitality and Tourism Management
Bachelor of Hospitality Management, 210 ECTS


Bachelor of Hospitality Management

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations

Name and level of education

Restonomi (AMK)

Admission requirements and applications

Ammattikorkeakoululaki 932/2014 25 §

Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla ennen hakua!

Scope and duration

210 opintopistettä, 3,5 vuotta

Recognition of learning

Opiskelija voi edetä opinnoissaan myös hyödyntämällä aiemmin hankittua tai opintojen aikana työssä karttuvaa osaamista. Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen periaatteisiin

Mode of study

Haettavissa sekä päivä- että monimuoto-ohjelmaan, Haagan tai Porvoon toimipisteeseen.

Language of tuition

Suomi

Requirements and decrees

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, pakollinen harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Haaga-Helian toimintaa ohjaa Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129 ja Haaga-Helian tutkintosääntö

Study attainments and assessment

Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät opintojaksokuvauksista. Lue lisää arvioinnista Haaga-Helian tutkintosäännöstä

Targets and structure

Valmistuneella restonomilla on selkeä ja monipuolinen kokonaiskuva alastaan. Hän osaa tarttua erilaisiin haasteisiin ja toimia muuttuvissa olosuhteissa tulevaisuutta ennakoiden. Hänellä on vahvat ammatilliset pohjatiedot sekä halu itsensä kehittämiseen. Opintojensa aikana opiskelija omaksuu hyvät tiedonhankintataidot ja hän osaa kriittisesti arvioida ja analysoida tietoa. Hän soveltaa tietoa käytäntöön erilaisten projektien kautta läpi opintojensa.

Opiskelu kansainvälisessä ympäristössä takaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia monikulttuurisessa ympäristössä. Valmistuneella on hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sillä oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti tiimeissä, joissa opiskelija voi ottaa erilaisia rooleja opintojen eri vaiheissa. Restonomilla on myynti- ja palveluasennetta, ja hän toimii yrittäjämäisesti ja ratkaisukeskeisesti. Hän osaa kuunnella ja ymmärtää asiakkaan tarpeita sekä toimintaympäristöä, tunnistaa mahdollisuuksia sekä luoda ratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa.


Opintojen rakenne

Avainosaamiset: 85 op
Asiantuntijaosaamiset: 80 op
Työharjoittelu: 30 op
Opinnäytetyö: 15 op
Yhteensä: 210 op

Internationalisation

Haaga-Helialla on laaja kansainvälinen verkosto. Opinnoissa työskennellään monikulttuurisissa ryhmissä ja tiimeissä ja siihen sisältyy kansainvälistymistä tukevia kielten ja kulttuuriosaamisen opintoja. Osa opintokokonaisuuksista sisältää opintomatkan ja projektien toimeksiantajat voivat olla kansainvälisiä toimijoita. Opiskelijoita kannustetaan lisäksi suorittamaan osa opinnoistaan ulkomailla, joko opiskelijavaihdossa tai kansainvälisessä työharjoittelussa.

Work placement and cooperation with the business community

Harjoittelu koostuu perus- ja suuntautumisharjoittelusta ja on yhteensä 30 op.

Opinnot kytkeytyvät vahvasti työelämään ja niissä yhdistyvät teoriamallinnukset ja käytännön työelämä. Useat opintojaksot toteutetaan kiinteässä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ja opiskelijat pääsevät kehittämään elinkeinoa case-pohjaisten opintojaksojen kautta.

Postgraduate studies

Ylempi amk-tutkinto: Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutusohjelma
Yliopisto-opinnot

Alumni activities

Haaga-Heliassa järjestetään aktiivisesti alumnitoimintaa ja erilaisia alumnitapahtumia.
Lue lisää alumnitoiminnasta ja jätä yhteystietosi, jotta voimme kertoa tulevista tapahtumistamme.

Contact information

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Haagan kampus
Pajuniityntie 11
00320 Helsinki

Sähköposti: opintopalvelut.haaga(at)haaga-helia.fi

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Porvoon kampus
Taidetehtaankatu 1
06100 Porvoo

Sähköposti: opintopalvelut.porvoo(at)haaga-helia.fi


Tutkintojohtaja Risto Karmavuo, puh. 040 053 8740

Sähköposti: etunimi.sukunimi (at) haaga-helia.fi


Haaga-Helian vaihde: (09) 229 611