PAKEM Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Restonomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta