AMK-tutkinto, päivätoteutus, vuonna 2021 ja sitä ennen aloitetut opinnot

HOTRA15 Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Erikoistumisalaopinnot
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                 
HOT2RH006 Majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaympäristö 9
     
           
                       
HOT2RH008 Majoitus- ja ravintola-alan ammattitaidon kehittäminen 9
       
             
                   
HOT3RH002 Esimiestyö ja toiminnan kehittäminen majoitusliikkeessä 9  
         
                 
           
RES3RH002 Esimiestyö ja toiminnan kehittäminen ravintolassa 9  
         
                 
           
HOT3RH003 Accommodation Business Management 9    
         
                   
       
RES3RH003 Food and Beverage Management 9    
         
                   
       
HOT2RH005 Dynaamisen palveluyrityksen johtaminen 9    
           
                     
   
18182709901818904.54.54.54.50099994.54.500
Projektit
(Valitaan opintoja 9 op)
                                                 
RES1RH001 Ravintola-projekti 3  
         
                 
           
HOT1RH001 Hotelli-projekti 3  
         
                 
           
RES3RH004 Restaurant Project 6    
         
                   
       
HOT3RH006 Hotel Project 6    
         
                   
       
061200006120000000033660000
Täydentävät opinnot
(Valitaan opintoja 96 op)
                                                 
Perusopinnot
(Valitaan opintoja 50 op)
                                                 
SLF1HA001 Itsensä johtaminen ja urasuunnitelman kehittäminen 1 1
     
           
                       
MAR1HR001 Markkinoinnin ja myynnin perusteet 5
     
           
                       
ACC1HA001 Laskentatoimen ja Excelin perusteet hotelli-, ravintola- ja matkailualalla 5
     
           
                       
LEA1HA001 Toiminta projekteissa 3
     
           
                       
COM1HA001 Kirjallinen viestintä 5
     
           
                       
RES1RH002 Johdatus ravintolajuomiin 3
     
           
                       
COM1HA002 Esiintymistaito ja vuorovaikutteinen palveluviestintä 3
       
             
                   
LAW2HA001 Juridiikka hotelli-, ravintola- ja matkailualalla 5
       
             
                   
INT1HA001 Developing Intercultural Competence 2  
       
               
               
ENG1HR001 Managerial English 3  
         
                 
           
MAR1HL001 Markkinointiviestintä hotelli-, ravintola- ja matkailualalla 3  
       
               
               
TKI1HA001 Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät 3  
         
                 
           
RES1HR002 Ruoan ja juoman yhdistäminen 3    
           
                     
   
ACC2HA001 Johdon laskentatoimi hotelli-, ravintola- ja matkailualalla 5    
         
                   
       
SLF1HA002 Itsensä johtaminen ja urasuunnitelman kehittäminen 2 1    
           
                     
   
Toinen vieras kieli
(Valitaan opintoja 6 op)
                                                 
GER1HA001 Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 1 3
     
           
                       
GER1HA002 Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 2 3
     
           
                       
GER1HA003 Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 3 3
     
           
                       
GER1HA004 Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 4 3
     
           
                       
GER1HA005 Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 5 3
     
           
                       
GER1HA006 Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 6 3
     
           
                       
FRE1HA001 Ranskaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 1 3
     
           
                       
FRE1HA002 Ranskaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 2 3
     
           
                       
FRE1HA003 Ranskaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 3 3
     
           
                       
FRE1HA004 Ranskaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 4 3
     
           
                       
SPA1HA003 Espanjaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 3 3
     
           
                       
SPA1HA004 Espanjaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 4 3
     
           
                       
SPA1HA005 Espanjaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 5 3
     
           
                       
SPA1HA006 Espanjaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 6 3
     
           
                       
CHI1HA001 Chinese For Beginners 1 3
     
           
                       
CHI1HA002 Chinese For Beginners 2 3
     
           
                       
RUS1HA001 Venäjää hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 1 3
     
           
                       
RUS1HA002 Venäjää hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 2 3
     
           
                       
RUS1HA003 Venäjää hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 3 3
     
           
                       
RUS1HA004 Venäjää hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 4 3
     
           
                       
Ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                 
ENG2HA001 Hospitality and Tourism Business English 5  
       
               
               
MAR2HL001 E-Business in Tourism and Hospitality 5  
       
               
               
RES2HR001 Ravintolayrityksen sähköinen liiketoiminta 5  
       
               
               
LEA2HR002 Hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan palvelukulttuurin johtaminen 5  
         
                 
           
SWE2HA001 Svenska i hotell-, restaurang- och turismbranschen 5  
       
               
               
MAR2HL002 Myynnin esimiestyö ja johtaminen hotelli-, ravintola- ja matkailualalla 5    
           
                     
   
LEA2HA001 Strategic Management and Human Resource Management in Hotel, Restaurant and Tourism Business 5    
           
                     
   
HOT1RH008 Yrittäjyys ja majoitus- ja ravintolaliiketoiminnan aloittaminen 5  
       
               
               
TOU2RR001 Ruokamatkailu 5    
           
                     
   
90412408283011519041414415155.55.52.52.59.59.500
Työharjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
PLA6HA001 Harjoittelu ammattialalla 10
     
         
                   
PLA6HA002 Harjoittelu ammattialalla 10
     
           
               
PLA6HA011 Harjoittelu erikoistumisalalla 10  
       
             
           
PLA6HA012 Harjoittelu erikoistumisalalla 10    
         
                 
   
15151005101055502.52.555552.52.52.52.52.52.500
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki)
                                                 
THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1 5  
         
                 
           
THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2 5    
         
                   
       
THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3 5      
           
                       
055500055050000002.52.52.52.5002.52.5
Anniskeluvastaavan pätevyys
(Valitaan kaikki)
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 123857859627404545335484813.513.5202022.522.522.522.516.516.52.52.5