Majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaympäristö, 9 op - HOT2RH006