Markkinoinnin ja myynnin perusteet, 5 op - MAR1HR001