AMK-tutkinto, päivätoteutus

HOTRA Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Restonomi (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta