Venäjää hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 2, 3 op - RUS1HA002