Dynaamisen palveluyrityksen johtaminen, 9 op - HOT2RH005