Svenska i hotell-, restaurang- och turismbranschen, 5 op - SWE2HA001