Markkinointiviestintä hotelli-, ravintola- ja matkailualalla, 3 op - MAR1HL001