AMK-tutkinto, päivätoteutus, vuonna 2021 ja sitä ennen aloitetut opinnot

VIMA Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutusohjelma
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Tradenomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Tutkintonimike tai pätevyys ja koulutuksen taso

Tradenomi, AMK-tutkinto

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla ennen hakua.

Laajuus ja kesto

210 opintopistettä, keskimäärin 3,5 vuotta

Osaamisen tunnistaminen

Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin

Opiskelumuoto

Päiväopetusta, joka järjestetään pääsääntöisesti klo 8.00-16.00 Porvoon toimipisteessä.
Opetus on projektipohjaista perustuen tutkivaan ja kehittävään oppimiseen.

Opiskelukieli

Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus on kaksikielinen. Valtaosa opintomoduuleista ovat suomeksi, mutta huomattava määrä opintoja ja projekteja toteutetaan pääosin ruotsiksi. Ohjelman nk. alueopinnot keskittyvät Pohjoismaihin myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutuksessa, ja toisen kotimaisen kielen käytössä saa myös tukea opintojen aikana. Suomenkieliseen koulutukseen valitut opiskelijat suorittavat aina määrätyn osan opinnoistaan myös englannin kielellä. Perusopinnot antavat opiskelijalle hyvät kielivalmiudet.

Vaatimukset ja asetukset

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, työharjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.

Haaga-Helian toimintaa ohjaa Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129 ja Haaga-Helian tutkintosääntö

Opintosuoritukset ja arviointi

Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät opintojaksokuvauksista. Lue lisää arvioinnistaHaaga-Helian tutkintosäännöstä

Tavoitteet ja rakenne

Opintojen rakenne

Perusopinnot: 60 op
Ammattiopinnot: 60 op
Suuntautumisopinnot: 30 op
Vapaasti valittavat opinnot: 15 op
Työharjoittelu: 30 op
Opinnäytetyö: 15 op
Yhteensä: 210 op

Opiskelijat erikoistuvat myyntiin ja visuaaliseen markkinointiin kaksikielisesti pohjoismaisessa viitekehyksessä. He voivat valita suuntautumisopintoja myös koko Porvoon kampuksen tarjonnasta:

Kansainvälistyvä yritys
Yrityksen talous
Aviation Business
Events Management
Sales and Service in Business Tourism

Porvoon kampuksen opiskelijat työskentelevät inspiroivassa ja ainutlaatuisessa ympäristössä, jossa he tottuvat haastamaan itsensä, työskentelemään eri rooleissa ja kohtaamaan ihmisiä. He oppivat kuuntelemaan ja ymmärtämään asiakkaan tarpeita, tunnistamaan mahdollisuuksia sekä luomaan ratkaisuja yhdessä asiakkaiden ja työelämän kanssa.

Kansainvälistyminen

Porvoo Campus tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Haaga-Helialla on laaja kansainvälinen verkosto. Opinnoissa työskennellään monikulttuurisissa ryhmissä ja tiimeissä. Osa opintokokonaisuuksista sisältää opintomatkan, ja projektien toimeksiantajat voivat olla kansainvälisiä toimijoita. Opiskelijoita kannustetaan lisäksi suorittamaan osa opinnoistaan ulkomailla, joko opiskelijavaihdossa tai kansainvälisessä työharjoittelussa.

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Jokaisella opiskelijalla on lukukausittain joko pakollinen tai vaihtoehtoinen yrityslähtöinen projekti integroituneena opetukseen.

Uramahdollisuudet

Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutusohjelmasta valmistuneilla pystyvät suunnittelemaan myyntiä ja markkinointia visuaalisista lähtökohdista ja tekemään tulosta sitä kautta. He voivat perustaa oman yrityksen tai työskennellä mainos-, media- ja markkinointiyrityksissä tai osastoilla. Myös ruotsin- tai kaksikieliset organisaatiot tai yritykset ovat mahdollisia työpaikkoja.

Jatko-opinnot

Ylemmät-amk-tutkinnot Haaga-Heliassa
Täydennyskoulutus Haaga-Heliassa
Yliopisto-opinnot

Alumnitoiminta

Haaga-Heliassa järjestetään aktiivisesti alumnitoimintaa ja erilaisia alumnitapahtumia.
Lue lisää alumnitoiminnasta ja jätä yhteystietosi, jotta voimme kertoa tulevista tapahtumistamme.

Yhteystiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Taidetehtaankatu 1
06100 Porvoo

Opintopalveluiden yhteystiedot ja aukioloajat

Porvoo Campuksen Info 040 488 7444
Sähköposti: porvooinfo(at)haaga-helia.fi

Haaga-Helian vaihde (09) 229 611

Osaamisaluejohtaja
Malin Lahdensuo
040 4887 455

Tutkintojohtaja
Katja Komulainen

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)haaga-helia.fi