AMK-tutkinto, päivätoteutus

ASSI Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Tradenomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta