AMK-tutkinto, päivätoteutus

JOURA Journalismin koulutusohjelma
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Medianomi (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta