Venäjää hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 4, 3 op - RUS1HA004