AMK-tutkinto, päivätoteutus

MYYNTI Myyntityön koulutusohjelma
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Tradenomi (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta