Esimiestyö ja toiminnan kehittäminen majoitusliikkeessä, 9 op - HOT3RH002