Venäjää hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 1, 3 op - RUS1HA001