AMK-tutkinto, päivätoteutus

POMO Matkailun koulutusohjelma
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Restonomi (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta