Venäjää hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 3, 3 op - RUS1HA003