AMK-tutkinto, päivätoteutus

MATKA Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Restonomi (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta