Johdon laskentatoimi hotelli-, ravintola- ja matkailualalla, 5 op - ACC2HA001