Laskentatoimen ja Excelin perusteet hotelli-, ravintola- ja matkailualalla, 5 op - ACC1HA001