Majoitus- ja ravintola-alan ammattitaidon kehittäminen, 9 op - HOT2RH008