Esimiestyö ja toiminnan kehittäminen ravintolassa, 9 op - RES3RH002