AMK-tutkinto, päivätoteutus

LOT Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma
Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Liikunnanohjaaja (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta