Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät, 3 op - TKI1HA001