AMK-tutkinto, päivätoteutus

HOTRA15 Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Syksy 2019

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Erikoistumisalaopinnot
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                 
HOT2RH006 Majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaympäristö 9
     
           
                       
HOT2RH008 Majoitus- ja ravintola-alan ammattitaidon kehittäminen 9
       
             
                   
HOT3RH002 Esimiestyö ja toiminnan kehittäminen majoitusliikkeessä 9  
         
                 
           
RES3RH002 Esimiestyö ja toiminnan kehittäminen ravintolassa 9  
         
                 
           
HOT3RH003 Accommodation Business Management 9    
         
                   
       
RES3RH003 Food & Beverage Management 9    
         
                   
       
HOT2RH005 Dynaamisen palveluyrityksen johtaminen 9    
           
                     
   
18182709901818904.54.54.54.50099994.54.500
Projektit
(Valitaan opintoja 9 op)
                                                 
RES1RH001 Ravintola-projekti 3  
         
                 
           
HOT1RH001 Hotelli-projekti 3  
         
                 
           
RES3RH004 Restaurant Project 6    
         
                   
       
HOT3RH006 Hotel Project 6    
         
                   
       
061200006120000000033660000
Täydentävät opinnot
(Valitaan kaikki)
                                                 
Perusopinnot
(Valitaan kaikki)
                                                 
SLF1HA001 Itsensä johtaminen ja urasuunnitelman kehittäminen 1 1
     
           
                       
MAR1HR001 Markkinoinnin ja myynnin perusteet 5
     
           
                       
ACC1HA001 Laskentatoimen ja Excelin perusteet hotelli-, ravintola- ja matkailualalla 5
     
           
                       
LEA1HA001 Toiminta projekteissa 3
     
           
                       
COM1HA001 Kirjallinen viestintä 5
     
           
                       
RES1RH002 Johdatus ravintolajuomiin 3
     
           
                       
COM1HA002 Esiintymistaito ja vuorovaikutteinen palveluviestintä 3
       
             
                   
INT1HA001 Developing Intercultural Competence 2  
       
               
               
ENG1HR001 Managerial English 3  
         
                 
           
MAR1HL001 Markkinointiviestintä hotelli-, ravintola- ja matkailualalla 3  
       
               
               
TKI1HA001 Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät 3  
         
                 
           
RES1HR002 Ruoan ja juoman yhdistäminen 3    
           
                     
   
SLF1HA002 Itsensä johtaminen ja urasuunnitelman kehittäminen 2 1    
           
                     
   
ACC2HA001 Johdon laskentatoimi hotelli-, ravintola- ja matkailualalla 5    
         
                   
       
LAW2HA001 Juridiikka hotelli-, ravintola- ja matkailualalla 5
       
             
                   
Toinen vieras kieli
(Valitaan opintoja 6 op)
                                                 
GER1HA001 Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 1 3
     
           
                       
GER1HA002 Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 2 3
     
           
                       
GER1HA003 Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 3 3
     
           
                       
GER1HA004 Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 4 3
     
           
                       
GER1HA005 Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 5 3
     
           
                       
GER1HA006 Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 6 3
     
           
                       
FRE1HA001 Ranskaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 1 3
     
           
                       
FRE1HA002 Ranskaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 2 3
     
           
                       
FRE1HA003 Ranskaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 3 3
     
           
                       
FRE1HA004 Ranskaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 4 3
     
           
                       
SPA1HA003 Espanjaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 3 3
     
           
                       
SPA1HA004 Espanjaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 4 3
     
           
                       
SPA1HA005 Espanjaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 5 3
     
           
                       
SPA1HA006 Espanjaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 6 3
     
           
                       
CHI1HA001 Chinese For Beginners 1 3
     
           
                       
CHI1HA002 Chinese For Beginners 2 3
     
           
                       
RUS1HA001 Venäjää hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 1 3
     
           
                       
RUS1HA002 Venäjää hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 2 3
     
           
                       
RUS1HA003 Venäjää hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 3 3
     
           
                       
RUS1HA004 Venäjää hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 4 3
     
           
                       
Ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                 
ENG2HA001 Hospitality and Tourism Business English 5  
       
               
               
MAR2HL001 E-Business in Tourism and Hospitality 5  
       
               
               
RES2HR001 Ravintolayrityksen sähköinen liiketoiminta 5  
       
               
               
LEA2HR002 Hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan palvelukulttuurin johtaminen 5  
         
                 
           
SWE2HA001 Svenska i hotell-, restaurang- och turismbranschen 5  
       
               
               
MAR2HL002 Myynnin esimiestyö ja johtaminen hotelli-, ravintola- ja matkailualalla 5    
           
                     
   
LEA2HA001 Strategic Management and Human Resource Management in Hotel, Restaurant and Tourism Business 5    
           
                     
   
HOT1RH008 Yrittäjyys ja majoitus- ja ravintolaliiketoiminnan aloittaminen 5  
       
               
               
TOU2RR001 Ruokamatkailu 5    
           
                     
   
90412408283011519041414415155.55.52.52.59.59.500
Työharjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
PLA6HA001 Harjoittelu ammattialalla 10
     
         
                   
PLA6HA002 Harjoittelu ammattialalla 10
     
           
               
PLA6HA011 Harjoittelu erikoistumisalalla 10  
       
             
           
PLA6HA012 Harjoittelu erikoistumisalalla 10    
         
                 
   
15151005101055502.52.555552.52.52.52.52.52.500
Opinnäytetyö
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1 5  
         
                 
           
THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2 5    
         
                   
       
THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3 5      
           
                       
055500055050000002.52.52.52.5002.52.5
Anniskeluvastaavan pätevyys
(Valitaan kaikki)
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 123857859627404545335484813.513.5202022.522.522.522.516.516.52.52.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.